Om

PETER JÄDERBRANT


Författare

Leg. psykoterapeut

Master in medical sciense

Auktoriserad handledare i psykoterapi

Lärare i psykoterapi


Någon sa "du har verkligen gjort en klassresa". Jag har aldrig tänkt på det sättet. Visserligen hade jag en fattig start i livet med föräldrar som skildes och några flyttlas innan tio års ålder men jag var bara den jag var redan då och sedan därefter. Glöm "klass" men håll kvar resa! Jag har färdats fram och gjort det som varit nödvändigt och roligt. På något vis hade jag från början av mitt liv en förmåga att få kontakt på lite djupare nivå med folk och speciellt mina kompisars föräldrar. Jag mer eller mindre bodde i en läkarfamilj ett tag och såg upp till barnläkaren. Efter att utbildat mig till elektriker, gjort militärtjänst, sagt upp mig som elektriker, utbildat mig till skötare och undersköterska så drog mitt nya liv igång. Jag arbetade på Säters mentalsjukhus (som det hette då). Jag var faschinerad och tyckte om arbetet med patienterna. Däremot var jag inte så imponerad av personalen och särskilt inte läkarna. Jag läste vidare till leg. sjuksköterska, vidareutbildning i psykiatri, omvårdnadshandledare, grundutbildning i Jungiansk psykologi, grundutbildning i psykoterapi, legitimationsgrundande utbildning till psykoterapeut. Jag arbetade på Dalarnas enda självständiga psykoterapimottagning inom landstinget/regionen. Jag läste in en master i medicinsk vetenskap med ämnet "intersubjektivitet i den psykoanalytiska psykoterapin", fortsatte med att läsa till handledare i psykoterapi. När psykiatrin ville styra vår psykoterapimottagning för mycket och därmed begränsa vår kreativitet fick det vara nog och jag startade en privat psykoterapimottagning. Det blev inget heltidsarbete utan snarare 150% arbete och jag trivdes. Idag står författande högst på agendan. Jag har avslutat psykoterapiarbetet men föreläser och handleder dock i mycket begränsad omfattning. Psykologiskt skulle man kunna kalla det att jag kommit till fjärde individuationen. Familj, vänner, hus och hem samt fritid är nu viktigt i mitt liv. Jag har sällan sett mitt arbete som något annat än fritidsnöje och så är det även med dagens författande.Jag som författare


Jag är en relaterande människa, tror på relationer, äkthet, eftertanke och humor. Jag har alltid varit nyfiken på min egen och andras tankevärld och vad vi egentligen menar med allt vi säger. I mitt arbete som psykoterapeut och vårdgivare har jag varit ansvarig för bedömningar, behandlingar, processer och journalförande. En hel del dikterande hamnade utanför journalskrivningen och som jag avidentifierade. Att skriva, analysera, begrunda och utveckla mina tankar har alltid varit viktigt och känts spännande. Detta är grunden till mitt författarskap. Men det subjektiva innehållet som utvecklas i mitt skrivande är så mycket mer och det levandegör texten. Mina intressen och erfarenheter från kristendom, buddhism, fornnordisk sed och tro samt medicinsk biologi, astronomi, forskning och psykologi är små färgpytsar som jag kan doppa min pensel i vid behov då berättelsen far fram på mitt tangentbord. Gestalter är inte svåra att finna i mitt inre kontor. Av alla dessa möten i psykoterapier men också i andra sammanhang så kliver de fram väldigt ledigt och erbjuder sig anta de roller jag har på lager. Alla dessa fantastiska människor jag mött. Många har har jag beundrat, andra har jag förundrats av och några har jag mått illa av att möta. Så är det väl för oss alla men jag har också analyserat och försökt förstå dem, varför och i vilken omfattning de påverkat mig. Nu kan jag ge dem en roll som de får gestalta i mitt skrivande. 


Jag skriver romaner som innehåller drama och äventyr som riktar sig till vuxna. Sanningar och igenkännbarhet blandas med fiktion men vad som är vad är hemligt. Jag vill att texten ska vara medryckande och att det ska kännas svårt för läsaren att lägga ifrån sig boken.  


Utdrag från bok 1.


(kommer snart)


Utdrag från bok 2.

(Kommer snart)"