Om

PETER JÄDERBRANT


Författare

Leg. psykoterapeut

Master in medical sciense

Auktoriserad handledare i psykoterapi

Lärare i psykoterapi


Jag har i hela mitt liv känt det som om jag färdats fram på en äventyrlig resa i mitt liv. Jag tycker jag haft tur då jag tidigt fick bra och kreativ kontakt med folk. Jag mer eller mindre bodde i en läkarfamilj ett tag och såg upp till barnläkaren. Jag visste inte vad jag ville bli som vuxen vilket också är något som Linn i den seri av böcker jag skriver är drabbad av.


Efter att utbildat mig till elektriker, gjort militärtjänst, sagt upp mig som elektriker, utbildat mig till skötare och undersköterska så drog mitt nya liv igång. Jag arbetade på Säters mentalsjukhus, som det hette då. Jag var faschinerad och tyckte om arbetet med patienterna. Däremot var jag inte så imponerad av den vård som erbjöds. Jag läste vidare till leg. sjuksköterska, vidareutbildning i psykiatri i Uppsala och omvårdnadshandledning i Umeå. Jag fortsatte att läsa in en grundutbildning i Jungiansk psykologi i Gävle och därefter grundutbildning i psykodynamisk psykoterapi i Falun/Linköping.


Det blev lite som Povel Ramels låt "jag kan inte sluta ..." eftersom jag fortsatte studierna på Karolinska Institutet där jag utbildade mig till legitimerad psykoterapeut. Jag arbetade på Dalarnas enda självständiga psykoterapimottagning inom landstinget/region Dalarna och fortsatte att läste in en master i medicinsk vetenskap på Karolinska med ämnet "intersubjektivitet i den psykoanalytiska psykoterapin" och senare till lärare och handledare i psykoterapi vid Göteborgs Psykoterapiinstitut. När psykiatrin ville styra vår psykoterapimottagning för mycket och där besluten över vereksamheten blev allt svårare att förstå begränsades vår kreativitet tydligt i verksamheten. Då fick det vara nog för min del och jag sade upp mig. Så kom min privata psykoterapimottagning igång. Det blev mycket arbete från första stund och jag stortrivdes. Idag står författande högst på agendan. Jag har avslutat mitt företag men föreläser och handleder i begränsad omfattning.



Jag som författare


Jag har alltid varit nyfiken på min egen och andras tankevärld och vad vi egentligen menar med allt vi säger och hur det kommer till uttryck i handling. I mitt arbete som psykoterapeut och vårdgivare har jag varit ansvarig för bedömningar, behandlingar, processer och journalförande. 


Att skriva, analysera, begrunda och utveckla mina tankar har alltid varit viktigt och känts spännande. Detta är grunden till mitt författarskap. Men det subjektiva innehållet som utvecklas i mitt skrivande är så mycket mer. Mina intressen och erfarenheter från kristendom, buddhism, fornnordisk sed och tro samt medicin, biologi, astronomi, kvantfysik och psykologi är små färgpytsar som jag kan doppa min pensel i vid behov då berättelsen far fram på mitt tangentbord.


Gestalter är inte svåra att finna i mitt inre kontor. Ur alla dessa tusentals möten jag haft med olika människor har det skapats en gestalternas guldgruva hos mig. Här finner jag en stor mängd berättelser, händelser och personliga processer som jag kan klä mina gestalter med. Beteenden, tankevärld, känslodjup, sätt att rellatera och olika förmågor växer fram i deras skiftande miljöer. 


Det finns underliggande syften i mitt berättande. Mina huvudgestalter utvecklas och de växer i mognad och skicklighet som människor. Jag vill att de ska nå sin fulla potential. Men, en sådan kraftfull utveckling tenderar nästan alltid innehålla svårigheter, tvekan, förvirring, smärta, motstånd, överraskningar, djupa insikter och ren eufori precis som för alla som envist försöker finna och ta vara på livets möjligheter. Att tydligt utvecklas innebär även faror. Att någon förändras och tydligt förstår mer än vad omgivningen orkar med skapar också i omgivningen avund, rädsla som genererar hat, ett hat som kan övergå i direkt farlig ondska. Därför måste mina gestalter även lära sig vara försiktiga i relation till omgivningen. Lyckas de balansera denna konst kan också kärleken blomstra. Kärleken är på samma gång skör som urstark. Att förstå kärlekens väsen är lika viktigt som att leva över huvudet taget.


Jag tycker själv att det jag skriver passar bäst för vuxna. Samtidigt har jag träffat så många ungdomar som med briljans förstått vad en människa kan vara och vad som krävs för för att känna sig lycklig. Det känns härligt att i skrivandet blanda enkelhet med djupsinne, sanningar och igenkännbarhet med fiktion. Jag vill att texten ska vara medryckande, överraskande och ha en röd tråd som håller. Jag är inte den som detaljerat skildrar miljöer, sida upp och sida ner. Däremot tycker jag det är intressant att skildra skiftande miljöer med geografisk spännvidd. Linn exempelvis vistas både i Dalarna, här och där i Sverige, Nordnorge och Danmark, såväl i större städer som i vildmarken.  


Jag tycker om att skriva om Linn. Hon är från början en aning självtillräcklig för att vart efter mjukna och bli tryggare. Hon utvecklas till en tydlig auktoritet med förmåga att ta ansvar och leda men utan att vara auktoritär. Kryddor ligger utspridda i texten som gör det omöjliga till möjligt vilket säkerligen läsaren upplever som överraskande och förhoppningsvis inspirerar till egna kreativa tankegångar. 

 



"