Hem

VÄLKOMMEN!

Jag är numer i första hand författare. Jag har avslutat mitt arbete som privatpraktiserande leg. psykoterapeut och ger numer endast handledning och föreläsningar i ringa omfattning. För de som söker psykodynamisk psykoterapi vill jag hänvisa till Eniros hemsida under rubrik legitimerade psykoterapeuter. Vid krissamtal vill jag hänvisa till Svenska Kyrkans samtalsakut i Borlänge. 

Den som söker ska inte sluta söka förän hon finner. När hon finner kommer hon att bli oroad. Klarar hon av att vara kvar i sin oro kommer hon att bli förundrad. Ur sin förundran kommer hon få kontroll över livet. MJubbelkl här för att lägga till din egen text.

FÖRFATTANDE

Det fria ordet, tankar, känslor, upplevelser, mystik, hopp, tro, vilja lust!

Hur underbart är inte det att skriva och berätta om. 


Jag har författat tre böcker i en serie om fem. Böckerna kan kategoriseras som spänningsromaner. I första boken möter vi Linn som då är 26 år och vid det tillfället går in i en förändringsprocess som får oanade följder. Parallellt med att hon förstår bättre vem hon är så tilltar en mystik som har med hennes begåvning att göra men också att någon eller något söker få kontakt med henne.


I andra boken tilltar äventyret och även mystiken. Hon accepterar en inbjudan till en person i Nordnorge. Hon möter samer, nåjder, flera intellektuella personer med dolda uppdrag samt förstår att det finns en skandinavisk hemlig organisation där såväl ett kungahus, vetenskapsmän och militären är inblandad. Mitt i alla händelser utvecklas nya vänskapsband och kärlek.


I bok tre blir det tydligare för Linn vad hennes uppdrag är och nu blir det även klart för henne att mystik är bara mystiskt fram till dess man förstår vad det egentligen är. Därmed inte sagt att det är begripligt för alla. De som sökt henne i bakgrunden framträder och det hela är mycket spektakulärt. Lika märkligt som kvantfysiken beskriver att en partikel kan vara på två platser samtidigt eller att kommunikation kan ske utan tidsfördröjning oavset avstånd. Ännu är böckerna inte utgivna, de står på vänt.Del 1. Linn - Sammanflätningen

Linn var bara sju år då hon förlorade sina föräldrar och några år senare sin morfar. Hon placerades snart i ett familjehem. I skolan var de flesta lärare imponerade av hennes intellektuella kapacitet men de oroades samtidigt av hennes avvisande attityd till kamrater. Hon försjönk i skolarbetet och hade inga andra fritidsintressen än att springa i skogen och läsa böcker. Det fanns de som näst intill hatade henne då hon hade en förmåga att träffsäkert läsa av såväl vuxna som kamraters beteenden och tankevärld. Hon kunde i förbigående avslöja det högt eller viskande till dem. I högstadiet blev hon vän med Eva och vistades allt oftare hos hennes familj. De älskade Linn trots hennes underliga och självtillräckliga stil.


Linn gick ur gymnasiet med högsta betyg men någon fortsättning på universitet blev det inte. I bokens början möter Linn, då 26 år, en äldre man som ensam campar vid en sjö. Hon fascineras av hans lugn och synsätt på livet vilket blir en kreativ brytpunkt i hennes liv. Men, snart infaller två på varandra följande katastrofer. En kris som får en ny vändning för Linn. Hon börjar i psykoterapi och får psykoterapeuten att modifiera terapin efter hennes behov så till den grad att den strider mot normala psykoterapeutiska riktlinjer. Terapeuten har fått en mycket speciell patient med ovanlig förmåga att analysera, som är orädd, intelligent och kreativ. 


Linn bär på fenomen som följt henne genom hela livet som vart efter blir svåra för henne att avvisa. Något eller någon försöker få kontakt med henne och som hennes psykoterapeut förvånas över men försöker placera i ämneskategorin mystik. Det sistnämda trappas upp och en dag står uppsöks hon av militärer. 

                       

Del 2. Linn - Sammanflätningen 

Denna bok är en direkt fortsättning på första boken. Förutom mötet med den internationellt betydelsefulla mannen i Nordnorge/Sápmi så möter Linn även samer, en mycket ung nåjd, Michelle från Umeå och Christian från södra Sverige. Mycket märkliga händelser drabbar Linn och dessa är på gränsen för vad hon klarar av. Förutom en närmare bekantskap med den falk som förföljt henne under nästan ett års tid blir hon kallad Freja av en mycket åldrig kvinnlig nåjd som också överlämnar en enorm halskrage i guld till henne. Återresan där den unga Michelle följer med till Dalarna blir än märkligare. Det tycks som en liten grupp av millitärer sluter upp bakom Linn. Hon förstår allt mer att hon har ett uppdrag men har svårt att begripa vad det går ut på. Michelle inser snart att Linn har en hel del förmågor som överträffar hennes egna. Linn lyckas ibland avslöja märkligheter som överraskande återkommer medan hon emellanåt tvingas att bara acceptera dess rörelse och verkan. Michelle möter en teologistuderande som har siktet inställt på att bli präst men tycks komma på andra tankar efter en tid.


Del 3. Linn - Sammanflätningen

Linn börjar studera och där dyker en kvinnlig buddhistnunna upp som erbjuder Linn sina tjänster. Det visar sig att nunnan är mycket välinformerad om Linn. Så fort allt känns lugnt tycks nya möten dyka upp och snart förstår Linn att en del av dessa inte hör till denna jord - eller? Fyra barn som alla är tio år och mycket speciella samlas runt Linn tillsammans med några föräldrar och en diakon.  


(beskrivning av denna bok kommer senare) 

Handledning och

Föreläsning


Jag har haft handledningsuppdrag för enskilda och grupper i över 35 år. Det har varit socionomer, kuratorer, psykologer, grundutbildade och legitimerade kognitiva och psykodynamiska psykoterapeuter, hela eller delar av team inom psykiatrin och den somatiska vården, ungdomsmottagningar, samtalsakuten inom Svenska Kyrkan, socialtjänsten  m.fl.


Jag har utbildat olika yrkesgrupper på två grundläggande psykoterapiutbildningar och föreläst inom olika regioner och högskolor. Den senaste föreläsningsserien handlade om den psykodynamiska utvecklingen, olika psykoterapeutiska metoder samt psykisk ohälsa, framförallt hos barn och unga vuxna. Statestik och annan fakta hämtat från lokal, nationell och internationell nivå.


Psykoterapi


Även om jag avslutat mitt psykoterapeutiska arbete så finns det en del att säga. Vi lever idag i ett samhällsklimat där allt ska gå fort. Psykiatrin har följt denna trend och erbjuder allt färre fördjupade undersökande och läkande psykoterapier. Vi kallar denna trend för quickfix. Det är svårt att få regelrätt psykoterapi och sjukvården tenderar att övermedicinera de hjälpsökande, vilket WHO årligen varnar Sverige för. 

 

Om än samhället näst intill är "hypomant" så är människans behov lika som de alltid varit. Människan behöver sin egen behovsanpassade tid med en varm, förstående, kompetent och närvarande person för att kunna känna trygghet. Vi behöver alla hjälp med att samtala om det svåra för att bättre förstå oss själva och vår situation för att därigenom läkas.


Trauman, sorg, depression, ångest, ja alla psykiska svårigheter behöver ha sin speciella tid i ett psykoterapeutiskt arbete. Man får inte tidsbegränsa hjälpen som man numer gör. En diagnos får inte enskilt avgöra behandlingsmetod. Man får inte ersätta mänsklig kontakt med piller i den omfattning man idag gör. Medicinsk behandling ska bara vara ett komplement till goda omvårdande och psykoterapeutiska möten om personen så vill.  


En dag kanske de humanistiska värderingarna överträffar de medicinskbiologiska och teknokratiska.