Hem

VÄLKOMMEN!

Jag har avslutat mitt arbete som privatpraktiserande leg. psykoterapeut och ger numer endast handledning och föreläsningar i ringa omfattning. För de som söker psykodynamisk psykoterapi vill jag hänvisa till Eniros hemsida under rubrik legitimerade psykoterapeuter. Vid krissamtal vill jag hänvisa till Svenska Kyrkans samtalsakut i Borlänge. 

Sök till dess du finner. Kan hända blir du oroad när du finner. Men, stanna då upp i din oro, stilla dig, för du kommer bli förundrad. Den förundran kommer ge dig kraft och kontroll över livet. MJubbelkl här för att lägga till din egen text.

FÖRFATTANDE

Det fria ordet, tankar, känslor, upplevelser, mystik, hopp, tro, vilja, lust och så mycket mer!


Av allt man kan hitta på här i livet så har skrivandet varit viktigt för mig. Tidigare handlade det mycket om kliniska beskrivningar, underlag till föreläsningar, vertenskapliga rapporter men även en del av det fria ordet. Numer är det mest det sistnämnda där jag skriver spänningsromaner, noveller och nu senast en längre serie om Linn. 


I nämnda serie får gestalternas tankevärld, relationer och kommunikation stor plats. Historien drivs fram som ett växande äventyr. 


   

Första boken "Emancipation"

är första delen i serien om Linn F. Valsdottir. Linn är både en psykiskt och fysiskt stark ung kvinna men som är besviken och trött på sitt innehållslösa liv. Hon har en betydelsefull vän och dennes familj men för övrigt har hon låg tilltro och minimalt intresse av andra människor. Ett överraskande och mycket märkligt möte blir trots hennes inställning en omdanande vändpunkt. Plötsligt kan hon inte få stopp på sina frågor och ett intensivt sökande efter mening tar sin början. När hon tycker att allt går i rätt riktning inträffar två på varandra katastrofer i hennes liv. Paradoxalt nog leder det till stegrad kraft och öppenhet där hon tar hjälp, sträcker ut sitt mod och begriper alltmer vem hon varit och är. De som lärt känna henne förstår att hon är en kvinna som inte låter sig förtryckas och att sanning står högt i kurs för henne.


Med jämna mellanrum framträder oförklarliga fenomen som tycks ha samisk och fornnordisk natur. Linn försöker bortförklara dessa som tillfälligheter och att de har en naturlig förklaring. Vart efter ökar dock mystiken. Hon är förtegen inför andra om dessa irriterande inslag men hennes tankar lutar alltmer åt att någon eller några söker henne och att kanske något okänt styr henne mot ett för henne oklart mål. Har hennes två tavlor som hon ärvt något med saken att göra? Och varför dyker militärer upp?

 

    

Andra boken "Inre Klarsyn" 

är en direkt fortsättning i serien om Linn. Handlingen utspelar sig till en början i Nordnorge. Linn möter ett flertal mycket speciella och fina människor. Märkliga händelser drabbar henne. Vänskaps- och kärleksband knyts samtidigt som hon berikas med kultföremål och kunskaper om seder, mystiska krafter och modern psykologi. Tredje boken "Sammanflätning"

Är färdigskriven och redigeras för tillfället.


Fjärde boken

Författas just nu.


Femte boken

PlanerasHandledning och

Föreläsning


Jag har haft handledningsuppdrag för enskilda och grupper i över 35 år. Det har varit socionomer, kuratorer, psykologer, läkare, grundutbildade och legitimerade kognitiva och psykodynamiska psykoterapeuter, hela eller delar av team inom psykiatrin och den somatiska vården, ungdomsmottagningar, samtalsakuten inom Svenska Kyrkan, socialtjänsten  m.fl.


Jag har utbildat olika yrkesgrupper på två grundläggande psykoterapiutbildningar och föreläst inom olika regioner och högskolor. Den senaste föreläsningsserien handlade om den psykodynamiska utvecklingen, olika psykoterapeutiska metoder samt psykisk ohälsa, framförallt hos barn och unga vuxna. Statestik och annan fakta hämtat från lokal, nationell och internationell nivå.


Psykoterapi


Även om jag avslutat mitt psykoterapeutiska arbete så finns det en del att säga. Vi lever idag i ett samhällsklimat där allt ska gå fort. Psykiatrin har följt denna trend och erbjuder allt färre fördjupade undersökande och läkande psykoterapier. Vi kallar denna trend för quickfix. Det är svårt att få regelrätt psykoterapi och sjukvården tenderar att övermedicinera de hjälpsökande, vilket WHO årligen varnar Sverige för. 

 

Om än samhället näst intill är "hypomant" så är människans behov lika som de alltid varit. Människan behöver sin egen behovsanpassade tid med en varm, förstående, kompetent och närvarande omgivning för att kunna känna trygghet. Vi behöver alla hjälp med att samtala om det svåra för att bättre förstå oss själva och vår situation för att därigenom läkas och utvecklas.


Trauman, sorg, depression, ångest, ja alla psykiska svårigheter behöver ha sin speciella tid i ett psykoterapeutiskt arbete. Man får inte tidsbegränsa hjälpen som man numer gör. En diagnos får inte enskilt avgöra behandlingsmetod. Man får inte ersätta mänsklig kontakt med piller i den omfattning man idag gör. Medicinsk behandling ska bara vara ett komplement till goda omvårdande och psykoterapeutiska möten om personen så vill.  


En dag kanske humanism i dess vidare mening värderas lika starkt som de medicinskbiologiska och teknokratiska.