Hem

VÄLKOMMEN!

Jag har sedan 2021 gått i pension och ger fortsättningsvis endast föreläsningar. Jag vill hänvisa de som söker psykodynamisk psykoterapi till Eniros hemsida under rubrik legitimerade psykoterapeuter. Vid krissamtal vill jag hänvisa till Svenska Kyrkans samtalsakut i Borlänge. 

Hemsidan är under uppbyggnad

Psykoterapi

Det viktigaste när det gäller psykoterapi är att du känner att psykoterapeuten kan förstå, är engagerad och att mötet er emellan känns bra. Psykoterapeutens Erfarenhet och kunskap  är självklart viktigt  liksom att hitta det bästa sättet att arbeta tillsammans.

Jag har arbetat med vad man brukar kalla integrativ psykoterapi det betyder att man kombinerar olika metoder och synsätt utifrån din problematik, dina behov och förmåga att arbeta med svårigheterna. Grunden i psykoterapin bygger dock alltid på vetenskap och beprövad erfarenhet.


För att kort förklara hur ett integrativt arbete går till kan det beskrivas som följande. Du kanske beskriver att samma problem eller sätt att hantera problem återkommer om och om igen, att du återupprepar detta i speciella relationer. Då kan man undersöka tidigare relationsmönster och erfarenheter från t.ex. tidigare kärleksförhållanden, under ungdomen eller barndomen (psykodynamiskt). Kanske man då upptäcker hur anknytningen var mellan dig och dina föräldrar och att den tycks vara likartad som mellan dig och din partner eller dina barn idag (anknytningsteori). När man arbetar med det kanske man finner strategier du kan prova hemma. När du nästa gång berättar hur det gick upptäcker du och terapeuten kanske svårbeskrivbara känslor både i din berättelse och i relation till terapeuten. Dessa upplevelser undersöker ni kanske noggrant (affektteori). Jag brukade berätta för patienten om mina tankar och hur jag upplevde stämningen och reaktioner så dessa kunde undersökas tillsammans (relationell psykoterapi). Vi undersökte tillsammans hur kommunikationen och relationen fungerade med andra och sökte nya sätt att prova i relation till andra (interpersonell psykoterapi).     


De vanligaste symtomen är oro, ångest/panikångest, depressivitet/depression, utmattning, sorg, vacklande självkänsla, ensamhet/övergivenhetskänsla, kränkthet, identitetsproblematik.Se mer under rubrik "Psykoterapi"

Handledning


Jag har gett handledning till enskilda och grupper i 35 år. Ett litet axplock av handledningsuppdrag är kognitiva terapeuter i öppenvården, dynamiska terapeuter inom psykiatrin, samverkande team inom somatiken, ungdomsgrupp och samtalsakuten inom Svenska Kyrkan, kuratorsgrupper, personalgrupp inom den psykiatriska öppenvården,  personalteam på ungdomsmottagning, personal-grupper inom socialtjänsten   m.fl. Därutöver ett flertal enskilda psykologer, grundutbildade terapeuter och legitimerade psykoterapeuter och andra inom landsting och enskilda företag.


Se mer under rubrik "Handledning"


Utbildning


Mitt första utbildningsuppdrag  var 1984 och handlade om att utbilda skötare i samtalsmetodik. Sedan dess har jag haft en mängd olika föreläsningar och utbildningar. De längsta uppdragen har varit som lärare samt vetenskaplig- och klinisk handledare på två grundläggande psykoterapiutbildningar (4 år). Mer vanligt har varit enstaka föreläsningar på högskolan Dalarna, i olika landsting, Svenska Kyrkan, psykoterapeutiska föreningar, olika företag, inom kommuner etc.


Se mer under rubrik "Utbildning"