Hem

VÄLKOMMEN!

Jag är numer i första hand författare. Jag har avslutat mitt arbete som privatpraktiserande leg. psykoterapeut och ger numer endast handledning och föreläsningar i ringa omfattning. För de som söker psykodynamisk psykoterapi vill jag hänvisa till Eniros hemsida under rubrik legitimerade psykoterapeuter. Vid krissamtal vill jag hänvisa till Svenska Kyrkans samtalsakut i Borlänge. 

Den som söker ska inte sluta söka förän hon finner. När hon finner kommer hon att bli oroad. Klarar hon av att vara kvar i sin oro kommer hon att bli förundrad. Ur sin förundran kommer hon få kontroll över livet. MJubbelkl här för att lägga till din egen text.

FÖRFATTANDE

Det fria ordet, tankar, känslor, upplevelser, mystik, hopp, tro, vilja lust!

Hur underbart är inte det att skriva och berätta om. 


Jag har författat tre böcker i en romanserie om fem. Min huvudgestalt är Linn 26 år, som får axla en minst sagt svår, hemsk, spännande, förvånande och helt underbar resa genom böckerna. Berättelsen är främst skriven i presens (här och nu) där ett ensamt och tråkigt liv rätt snart övergår i överraskande möten, märkliga upplevelser och ett sökande som som inte Linn vare sig vill eller kan få stopp på. Bitvis sker en dramatisk utveckling. Mina testläsare som varit från 25 till 74 år har beskrivit texten som kraftfull, överraskande, positiv, emellanåt lite skrämmande. Ännu är böckerna inte utgivna, de står på vänt.


Bok 1. "Linn - Vi har väntat på dig!"

Linn är märklig både i andras som i sina egna ögon. Hon är både irriterande, energisk, mystisk och intellektuell. Hon möter i början av boken och tillsammans med sin vän Eva en äldre man djupt i urskogen på gränsen till Norge. Linns samtal med mannen gör något med henne vilket irriterar Eva. Linn som förlorat sina föräldrar som sjuåring och senare även sin älskade morfar fick svårt att tackla sina svårigheter på annat sätt än att bli undvikande i sociala sammanhang och näst intill självtillräcklig. Hon tog sin tillflykt i läsande och att ensam springa i skogen. Trots sin avvisande hållning blev hon väldigt omtyckt och till och med beundrad av flera personer. De fanns dock vissa lärare i skolan som näst intill hatade henne då hon hade en underlig frörmåga att avslöja deras intentioner och till och med deras värsta tankar. När nya svårigheter, hemska sådana, händer i hennes 26 åriga liv så blir det för henne en brytpunkt. Vad hon inte vet är att det finns en liten grupp nåjder från olika länder i Sápmi som förtvivlat sökt henne under decenier men inte förän nu fått en första indikation på att hon verligen existerar. Utan att Linn förstår hur, så märker hon att hon förändras. Hon ifrågasätter sitt arbete på ICA där hon blivit kvar sedan gymnasiet. Alla trodde att hon skulle studera vidare med tanke på toppbetygen. Allt fler personer personer hon möter förvånas, nästan skräms av hennes kunskaper. Fenomen som kan vara svåra att förstå dyker upp med olika intervaller. Det är ljud av trummor, dofter av eldrök, ljustecken, folk som talar till henne ur tomma intet, en envis falk som dyker upp om och om igen. Hon börjar i en psykodynamisk psykoterapi som utvecklas på ett märkligt sätt både för henne och psykoterapeuten. De som försöker få kontakt med henne närmar sig allt mer och till slut får hon en inbjudan till en internationellt betydelsefull man långt upp i Nordnorge.


Bok 2. "Linn - Du och din syster har ett uppdrag!" 

Denna bok är en direkt fortsättning på första boken. Förutom mötet med den internationellt betydelsefulla mannen i Nordnorge/Sápmi så möter Linn även samer, en mycket ung nåjd, Michelle och en varm naturlig kille, Christian från södra Sverige. Mycket märkliga händelser drabbar Linn och dessa är på gränsen för vad hon klarar av. Förutom en närmare bekantskap med den falk som förföljt henne under nästan ett års tid blir hon kallad Freja av en mycket åldrig kvinnlig nåjd som också överlämnar en enorm halskrage i guld till henne. Återresan där den unga Michelle följer med till Dalarna blir än märkligare. Det tycks som en liten grupp av millitärer sluter upp bakom Linn. Hon förstår allt mer att hon har ett uppdrag men har svårt att begripa vad det går ut på. Michelle inser snart att Linn har en hel del otämjda förmågor som överträffar hennes egna. Linn lyckas ibland avslöja märkligheter som överraskande återkommer medan hon emellanåt tvingas att bara acceptera dess rörelse och verkan. Michelle möter en teologistuderande som har siktet inställt på att bli präst men tycks komma på andra tankar efter en tid.


Bok 3. Är ännu inte färdigredigerad. "Linn - Av denna jord och inte."

Linn börjar studera och där dyker en kvinnlig buddhistnunna upp som erbjuder Linn sina tjänster. Det visar sig att nunnan är mycket välinformerad om Linn. Så fort allt känns lugnt tycks nya möten dyka upp och snart förstår Linn att en del av dessa inte hör till denna jord - eller? Fyra barn som alla är tio år och mycket speciella samlas runt Linn tillsammans med några föräldrar och en dia.  


(beskrivning av denna bok kommer senare) 

Handledning och

Föreläsning


Jag har haft handledningsuppdrag för enskilda och grupper i över 35 år. Det har varit socionomer, kuratorer, psykologer, grundutbildade och legitimerade kognitiva och psykodynamiska psykoterapeuter, hela eller delar av team inom psykiatrin och den somatiska vården, ungdomsmottagningar, samtalsakuten inom Svenska Kyrkan, socialtjänsten  m.fl.


Jag har utbildat olika yrkesgrupper på två grundläggande psykoterapiutbildningar och föreläst inom olika regioner och högskolor. Den senaste föreläsningsserien handlade om den psykodynamiska utvecklingen, olika psykoterapeutiska metoder samt psykisk ohälsa, framförallt hos barn och unga vuxna. Statestik och annan fakta hämtat från lokal, nationell och internationell nivå.


Psykoterapi


Även om jag avslutat mitt psykoterapeutiska arbete så finns det en del att säga. Vi lever idag i ett samhällsklimat där allt ska gå fort. Psykiatrin har följt denna trend och erbjuder allt färre fördjupade undersökande och läkande psykoterapier. Vi kallar denna trend för quickfix. Det är svårt att få regelrätt psykoterapi och sjukvården tenderar att övermedicinera de hjälpsökande, vilket WHO årligen varnar Sverige för. 

 

Om än samhället näst intill är "hypomant" så är människans behov lika som de alltid varit. Människan behöver sin egen behovsanpassade tid med en varm, förstående, kompetent och närvarande person för att kunna känna trygghet. Vi behöver alla hjälp med att samtala om det svåra för att bättre förstå oss själva och vår situation för att därigenom läkas.


Trauman, sorg, depression, ångest, ja alla psykiska svårigheter behöver ha sin speciella tid i ett psykoterapeutiskt arbete. Man får inte tidsbegränsa hjälpen som man numer gör. En diagnos får inte enskilt avgöra behandlingsmetod. Man får inte ersätta mänsklig kontakt med piller i den omfattning man idag gör. Medicinsk behandling ska bara vara ett komplement till goda omvårdande och psykoterapeutiska möten om personen så vill.  


En dag kanske de humanistiska värderingarna överträffar de medicinskbiologiska och teknokratiska.