Hem

PETER JÄDERBRANT AB

PSYKOTERAPI, HANDLEDNING KONSULTATION & UTBILDNING

VÄLKOMMEN!

PETER JÄDERBRANT AB är ett privat vårdföretag där psykoterapi, handledning, föreläsningar och olika konsultuppdrag är huvudsysselsättning. Allt patientarbete går under Hälso- och sjukvårdslagstiftningen vilket betyder att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet precis som i den offentliga sjukvården. Företaget har vårdavtal och är kvalitetsgranskat av bl.a. Landstinget Dalarna. Företaget har patientförsäkring och uppfyller kraven för rehabiliteringsgarantin.

Peter är legitimerad psykoterapeut, hanledare och lärare i psykoterapi .

Hemsidan är under uppbyggnad

Psykoterapi

Det viktigaste när det gäller psykoterapi är att du känner att psykoterapeuten kan förstå, är engagerad och att mötet er emellan känns bra. Psykoterapeutens Erfarenhet och kunskap är självklart viktigt liksom att hitta det bästa sättet att arbeta tillsammans.

Jag är vad man brukar kalla integrativ psykoterapeut det betyder att jag kombinerar olika metoder och synsätt utifrån din problematik, dina behov och förmåga att arbeta med svårigheterna. Grunden i psykoterapin bygger dock alltid på vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

För att kort förklara hur ett integrativt arbete går till kan det beskrivas som följande. Du kanske beskriver att samma problem eller sätt att hantera problem återkommer om och om igen, att du återupprepar detta i speciella relationer. Då kan man undersöka tidigare relationsmönster och erfarenheter från t.ex. tidigare kärleksförhållanden, under ungdomen eller barndomen (psykodynamiskt). Kanske man då upptäcker hur anknytningen var mellan dig och dina föräldrar och att den tycks vara likartad som mellan dig och din partner eller dina barn idag (anknytningsteori). När vi arbetar med det kanske vi finner strategier du kan prova hemma (KBT). När du nästa gång berättar för mig hur det gick upptäcker vi kanske svårbeskrivbara känslor både i din berättelse och i relation till mig. Dessa upplevelser undersöker vi kanske noggrant (affektteori). Jag berättar för dig om mina tankar och hur jag upplever stämningen, det vi säger, hur du reagerar och vi undersöker detta tillsammans (relationell psykoterapi). Vi undersöker tillsammans hur du kommunicerar/relaterar med andra i din omgivning och finner olika nya sätt för dig att prova i relation till dem (interpersonell psykoterapi).

 

De vanligaste symtomen är oro, ångest/panikångest, depressivitet/depression, utmattning, sorg, vacklande självkänsla, ensamhet/övergivenhetskänsla, kränkthet, identitetsproblematik.

 

 

Se mer under rubrik "Psykoterapi"

Handledning

 

Jag har gett handledning till enskilda och grupper i 30 år. Idag upptar det c:a 1/4 del av min arbetstid. Ett litet axplock av handledningsuppdrag är kognitiva terapeuter i öppenvården, dynamiska terapeuter inom psykiatrin, samverkande team inom somatiken, ungdomsgrupp och samtalsakuten inom Svenska Kyrkan, kuratorsgrupp inom somatiken, personalgrupp inom den psykiatriska öppenvården, personalteam på ungdomsmottagning, personal-grupper inom socialtjänsten m.fl. Därutöver ett flertal enskilda terapeuter och andra inom landsting och enskilda företag.

 

Se mer under rubrik "Handledning"

 

Utbildning

 

Mitt första utbildningsuppdrag var 1984 och handlade om att utbilda skötare i samtalsmetodik. Sedan dess har jag haft en mängd olika föreläsningar och utbildningar. De längsta uppdragen har varit som lärare samt vetenskaplig- och klinisk handledare på två grundläggande psykoterapiutbildningar (4 år). Mer vanligt har varit enstaka föreläsningar på högskolan Dalarna, i olika landsting, Svenska Kyrkan, psykoterapeutiska föreningar, olika företag, inom kommuner etc.

 

Se mer under rubrik "Utbildning"

Copyright © All Rights Reserved